LedVision AB sekretess policy

Inledning
Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in i vår webbshop och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.

Vilken information samlas in
Som besökare i vår webbshop ombeds du att lämna personlig information vid beställning. Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress, vid betalningssätt faktura även personnummer.

Hur används informationen
De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål:

-Att kunna erbjuda en säker beställning i vår webbshop
-Att kunna kommunicera med kund, via e-post eller tel. i samband med beställning
-Att kunna lämna information om vårt företag och våra produkter

Vilken information måste lämnas
Du ombeds att lämna personlig information endast vid beställning av varor.

Cookies och IP-adresser
För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Läs mer om cookies i fliken "Information om cookies" ovan.

Länkar
Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.

Vilka är vi
LedVision i Helsingborg AB  Odalvägen 5  254 68 Helsingborg

Org.nr 556933-8378 Tel. 0730-261444

Kontakt
Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till info@ledvision.se. Du har rätt att en gång per år begära information om vilka uppgifter som finns om dig. Vidare kan du alltid kontakta oss om du önskar korrigera, radera eller spärra dina personuppgifter.

Vill du inte längre få information eller reklam kan du kontakt oss via e-post. En klickbar länk för att avbryta en e-postservice medföljer alltid våra utskick.

Vem får ta del av informationen
LedVision är personuppgiftsansvarig för den personliga information som samlas in. Vi säljer/delar inte personlig information vidare till andra företag.

Säkerhet och sekretess
Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet hos oss och vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

Ändring av policyn
LedVision kommer att från tid till annan att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.