Köpvillkor

Din order
Alla beställningar sker via webbshopen eller e-mail. I orderbekräftelsen framgår aktuell fraktkostnad och totalt belopp att betala. Betala ingenting innan orderbekräftelsen mottagits. Om varan är restnoterad så meddelar vi detta per telefon eller e-mail och du har då möjlighet att vänta på eller avbeställa varorna. När köparen mottagit orderbekräftelse är beställningen bindande.  Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons eller företags namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att LedVision lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Frågor om din order kan du mejla till info@ledvision.se

 

Orders utanför Sverige
Vi tar gärna emot beställningar från våra grannländer Danmark, Norge, Finland men vi accepterar endast förskottsbetalning till vårt bankkonto. Då fraktkostnaden är högre till våra grannländer så tar vi ut den faktiska kostnaden som varierar med vikten på de beställda varorna. Det går bra att göra beställningen i webbshopen men den automatiskt genererade orderbekräftelsen ersätter vi med en annan sådan som skickas till din e-mail adress och i denna framgår den aktuella fraktkostnaden och beloppet att förskottsbetala.

Outlösta paket
Om du inte löser ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig 250:- inkl. moms för våra omkostnader.

Öppet köp
Vi tillämpar inte öppet köp men ångrar man sitt köp eller varan inte kan användas till eller som det var tänkt går det bra att returnera den oanvänd och i originalförpackning och vi skickar därefter ut ett tillgodo kvitto som kan användas för nya inköp i vår butik.

Ångerrätt
I enlighet med distansköplagen har kunden rätt att inom 14-dagar från dag då varan togs emot häva sitt köp genom att skriftligen meddela säljaren om avsikten att nyttja ångerrätten. Det är konsumenten som står för returfrakten vid nyttjande av ångerrätt. Mer information om ångerätt finns att läsa HÄR.

Reklamationer
I fall varor man beställt och emottagit ej kan nyttjas eller säljas på grund av inkompatibilitet, fabrikationsfel och / eller om varan på väsentliga punkter skiljer sig från varuspecifikationen kan köparen åberopa reklamation. Reklamation ska utan fördröjning meddelas säljaren som då meddelar hur varan ska returneras. I första hand ska den felaktiga varan repareras eller återställas. I andra hand ska den ersättas med likvärdig vara och i tredje hand sker en återbetalning motsvarande varans värde vid inköpstillfället. Har väsentlig tid förflutit och varan nyttjats sedan inköpstillfället kommer ett avdrag motsvarande nyttjandetiden att göras.

Garantier
Vi lämnar 1 års garanti beträffande felaktiga varor. För eventuella skador som uppkommer vid felaktig användning eller montering av våra produkter ansvaras ej. Spara alltid fakturan/kvittot eller orderbekräftelsen eftersom denna måste visas upp för att garantin ska gälla.

Användningsområde
Vi ansvarar inte för annan användning än den som varan är tillverkad för och framgår i varubeskrivningen.

Varubeskrivning
Beskrivningar och specifikationer grundar sig på våra leverantörers uppgifter. Vi har inga möjligheter att kontrollera om uppgifterna stämmer och vi kan därför inte hållas ansvariga för eventuella felbeskrivningar.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Konsumentköplagen
I andra delar än vad som anges här ovan tillämpar vi konsumentköplagen.

 

 

Betalningsvillkor

Priser
Angivna priser är inkl.moms och gäller för lagerförda varor. Då merparten av våra varor importeras från andra länder så kan priserna komma att ändras i förhållande till rådande frakt och valutakurs. Skulle så vara fallet vid restnoterade varor så meddelar vi detta per telefon eller e-mail.

Betalning
Vi tillämpar flera möjligheter till betalning.

1. Kortbetalning, Du kan betala med alla svenska bankkort eller internationella kreditkort som är anslutna till VISA eller MasterCard. För att höja säkerheten uppmanas du som kund att ange tre sista siffrorna som är tryckta i signaturfältet på baksidan av kortet.

2. Förskottsbetalning till SHB konto 6750-740034928 eller bankgiro 382-2574. Varorna skickas så fort pengarna kommit in på kontot.

3. Betalning vid leverans sk. Postförskott, Postens avgift för detta  tillkommer med f.n 52:- inkl.moms.

4. Betalning mot faktura 14 dagar netto, detta alternativ gäller endast kreditvärdiga och av oss godkända företagskunder. En faktureringsavgift på 75:- inkl. moms tillkommer och avgiften täcker fakturahantering och kreditkontroll. Vid utebliven betalning skickar eller mailar vi en betalningspåminnelse med avgift 50:-. Vid fortsatt utebliven betalning debiterar vi dröjsmålsränta enl. räntelagen och ärendet överlämnas omedelbart till Kronofogdemyndigheten för inkasso.


För beställningar från våra grannländer Danmark, Norge och Finland accepterar vi endast kortbetalning eller förskottsbetalning till vårt bankkonto.

 

 

Leveransvillkor 

Fraktkostnad
Vi tillämpar enhetsfrakt med DHL Servicepoint med 75:- exkl.moms för alla beställda varor oavsett antal, storlek och vikt. Företag kan välja enhetsfrakt med DHL Paket med 140:- exkl.moms för alla beställda varor oavsett antal, storlek och vikt.

Vi skickar gärna varor till våra grannländer Danmark, Norge och Finland men vi måste ta ut aktuell fraktkostnad enligt Postens prislista för utrikes paket. Vi meddelar alltid denna fraktkostnad i en andra orderbekräftelse som mailas till dig.

Leveranstider
Normalt sett 1-5 dagar beroende på var du bor. För en snabb och problemfri leverans försöker vi alltid hålla de varor vi säljer på lager. Det kan naturligtvis inträffa att varorna du beställer är restnoterade. Skulle så vara fallet meddelar vi detta per telefon eller e-mail och du kan då välja om du vill vänta på varorna eller avbeställa dem.

Transportskada
Kontrollera vid mottagandet av leveransen att inga varor saknas eller är skadade. Skulle så vara fallet gör du en anmälan direkt till Posten senast 7 dagar efter mottagen leverans. Kontaktinformation framgår av postens leveranssedel.

Felleveranser
Vi vill att du meddelar oss så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Detta sker enklast genom att du mailar till  info@ledvision.se